Susanne Maas

Ergotherapeut

Susanne is in december 2000 afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd, opleiding ergotherapie. In juli 2004 is zij gestart met haar eigen praktijk Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie. Het werken in haar eigen praktijk, heeft Susanne ruim twaalf jaar gecombineerd met het werken als ergotherapeut in een verpleeghuis met diverse doelgroepen, zowel in het verpleeghuis als in de eerste lijn.

Het is Susanne’s doel om in deze regio een steentje bij te kunnen dragen aan het met plezier en veilig kunnen functioneren in de eigen omgeving. Zij vindt het belangrijk dat mensen zelfstandig kunnen (blijven) functioneren en ze levert graag een bijdrage aan hun kwaliteit van leven. De wensen en behoeften van de cliënt staan centraal. Susanne is lid van diverse netwerken om de meest optimale zorg te kunnen bieden zoals ParkinsonNet, MS Zorg Nederland, Edomah en het CVA netwerk.
www.ergotherapieweert.nl.