SAMEN BETROKKEN

Het dagelijks leven thuis wordt lastig wanneer een ziekte of aandoening u beperkt in uw functioneren. U bent bijvoorbeeld slechter ter been en kunt niet meer zonder hulpmiddel lopen. U durft niet meer te fietsen of wilt leren omgaan met een scootmobiel. U kunt moeilijk uit stoel of bed komen of u durft niet meer trap te lopen. U heeft moeite om u verstaanbaar te maken of u verslikt zich regelmatig. De verzorging van uzelf en het doen van uw huishouden zijn een probleem. Misschien komt u uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en heeft u nog therapie thuis nodig omdat u nog bang bent om te vallen. Of uw partner of een familielid, die voor u wil blijven zorgen, wil goed leren omgaan met uw beperkingen.

Waarom doen we wat we moeten doen?
MDS Weert / TopZorg Nederweert is een krachtig initiatief om tegemoet te komen aan de wens van veel cliënten om – ondanks de ervaren beperkingen – zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiervoor biedt MDS Weert / TopZorg Nederweert, de diensten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek die het beste passen bij de cliënt in zijn leefomgeving en werkt zij samen met andere zorgverleners om dit te kunnen bereiken.

Met hart én oog voor de knelpunten in de behoud van zelfstandigheid, wordt inhoud gegeven aan de behandeling/begeleiding van kwetsbare ouderen en cliënten met een chronische aandoening (onder meer beroerte, MS, Parkinson, dementie, COPD, oncologie) in Weert, Nederweert en omstreken.

Een blik op de toekomst en hoe willen we de gewenste situatie bereiken?

De visie van ons samenwerkingsverband is, dat de beperkingen die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen worden. Thuis bekijken we samen welke handelingen problemen opleveren en waarom, en hoe we deze kunnen oplossen. Dat kan zijn door training of door uw woning aan te passen of (tijdelijk) hulpmiddelen in te zetten. Ook kan het zijn dat we de mensen die voor u zorgen kunnen instrueren hoe ze met uw beperkingen het beste om kunnen gaan. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving, daarna indien nodig, in de praktijk in Weert of Nederweert.

Onze kernwaarden zijn:

  • bieden van zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat
  • betrouwbaar in te zeggen wat ze doet en te doen wat ze zegt
  • professioneel met brede vakinhoudelijke deskundigheid
  • slagvaardig en flexibel in afspraken en te nemen acties
  • SAMENwerken in de afstemming binnen het eigen netwerk en daar buiten.

Samen sterk

Neem contact met ons op via 0495 – 21 85 20 voor vestiging Nederweert.
Gebruik 0495 – 52 61 11 voor vestiging Weert.
Of mail ons op info@mdsweert-topzorgnederweert.nl

Ons gezamenlijk doel is om uw kwaliteit van leven en zelfstandigheid te verbeteren.