Voor wie is MDS Weert TopZorg Nederweert

MDS Weert TopZorg Nederweert biedt afgestemde zorg aan cliënten met allerlei aandoeningen zoals; beroerte, MS, Parkinson, Huntington, dementie, COPD (en andere longaandoeningen) in de praktijk en/of thuissituatie. Alle relevante gegevens van de cliënt staan op één gezamenlijk rapportageformulier.

Naast het informele contact wat wekelijks plaatsvindt, hebben de 4 disciplines één keer per zes weken formeel overleg met elkaar om een gezamenlijk behandelplan met bijhorende behandeldoelen voor de cliënt op te stellen, te evalueren en bij te stellen. Om uw doelstellingen zo volledig en spoedig mogelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er maatwerk geleverd wordt en alle therapieën elkaar aanvullen.

Oorspronkelijk was MDS Weert TopZorg Nederweert opgericht voor clienten met een neurologische aandoening om de kwaliteit van leven en de mate van zelfstandigheid bij hen te vergroten. Deze clienten zijn nu niet meer aangewezen op een revalidatiecentrum  of verpleeghuis, maar kunnen nu samen met de betrokken theapeuten binnen hun thuissituatie revalideren. Inmiddels hebben de leden van MDS Weert TopZorg Nederweert gemerkt dat ook andere doelgroepen in aanmerking komen voor een dergelijke multidisciplinaire aanpak; eigenlijk alle cliënten die een hulpvraag/stoornis hebben waarbij 2 of meerdere paramedische disciplines ingeschakeld kunnen worden, kunnen gebruik maken van MDS Weert TopZorg Nederweert.

Het samenwerkingsverband bestaat uit 4 kerndisciplines die volledig op elkaar zijn ingesteld/afgestemd maar ook andere medische/paramedische disciplines worden indien nodig intensief bij de behandeling/begeleiding betrokken. De kracht van MDS Weert TopZorg Nederweert zit in de manier van communiceren namelijk door gebruik te maken van de korte lijnen waarbij het direct contactopnemen en onderhouden en het volgen van alle betrokkenen vanzelfsprekend. Dit heeft tot gevolg dat je als hulpverlener een directe invloed hebt op het (eind)resultaat van de behandeling.

Samen sterk

Neem contact met ons op via 0495 – 21 85 20 voor vestiging Nederweert.
Gebruik 0495 – 52 61 11 voor vestiging Weert.
Of mail ons op info@mdsweert-topzorgnederweert.nl

Ons gezamenlijk doel is om uw kwaliteit van leven en zelfstandigheid te verbeteren.