Werkwijze en behandeling

SAMEN REVALIDEREN / ACTIVEREN

Werkwijze en behandeling
Als u het advies van uw huisarts of specialist krijgt om te revalideren/activeren kunt een afspraak maken bij één van de (of meerdere) therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist) van MDS Weert / TopZorg Nederweert. Uw verwijzing en identiteitsgegevens neemt u de eerste keer mee.

Er wordt een gezamenlijk intakegesprek gehouden met de betrokken behandelaars, waarin we uw hulpvraag duidelijk willen krijgen. Op basis van de mogelijkheden en uw wensen, wordt door de therapeuten van MDS Weert / TopZorg Nederweert een zorgplan op maat opgesteld.

Hierbij word ook beoordeeld of de inzet van een andere discipline meerwaarde biedt. Is dit het geval dan wordt er met uw goedkeuring, contact opgenomen met uw huisarts of specialist om dit te bespreken.

Er is sprake van korte lijnen voor onderling overleg om uw zorgplan binnen het behandelteam te evalueren en waar nodig in samenspraak met u als cliënt, bij te stellen. Tijdens de behandeling/begeleiding ontvangt uw huisarts/specialist één verslag waarin iedere therapeut zijn/haar bevindingen noteert.

Samen sterk

Neem contact met ons op via 0495 – 21 85 20 voor vestiging Nederweert.
Gebruik 0495 – 52 61 11 voor vestiging Weert.
Of mail ons op info@mdsweert-topzorgnederweert.nl

Ons gezamenlijk doel is om uw kwaliteit van leven en zelfstandigheid te verbeteren.