Ergotherapie

Ergotherapie richt zich vooral op uw dagelijks handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, voor u plotseling of geleidelijk, lastig of inspannend zijn, kan ergotherapie een bijdrage leveren. Problemen kunnen zich voordoen bij handelingen zoals: aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, schrijven, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s. Allemaal activiteiten die eigenlijk heel normaal zijn of zouden moeten zijn. Door ergotherapie kan het weer makkelijker voor u worden.

Wij analyseren de handelingen die voor u van betekenis zijn. Samen met u wordt de oplossing gevonden. Dat gebeurt over het algemeen bij u thuis, op uw werk of op school, maar de ergotherapie kan ook in de praktijkruimte worden aangeboden.

Wij bekijken samen met u welke mogelijkheden er zijn om handelingen zelfstandiger, veiliger en/of met minder klachten te verrichten. Wij hopen dat daarmee de kwaliteit van uw leven toeneemt.

U kunt vaak weer eerder of beter aan het werk. U kunt langer thuis blijven wonen of uw kind kan beter functioneren op school. Ergotherapie blijkt niet alleen effectief voor u, maar ook voor uw werkgever, collega’s, ouders, partner of kinderen. Regelmatig is een beroep doen op andere disciplines minder nodig.