Suzanne Bergh

Fysiotherapeut / Bekkenfysiotherapeut

Suzanne is woonachtig in Weert. Zij is de bekkenfysiotherapeut binnen de praktijk. In 2013 heeft ze deze Master specialisatie behaald, na het volgen van een 3 jarige opleiding. Een bekkenfysiotherapeut behandeld klachten in en rondom het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Bijv. bekkenpijn, urineverlies of obstipatie. Sinds 2006 is ze werkzaam als fysiotherapeut in de particuliere praktijk en heeft ze zich continu persoonlijk doorontwikkeld. Zo is ze ook thuis in de actieve revalidatie waar we binnen Jouwfysio veel waarde aan hechten. Haar speerpunten tijdens de behandeling zijn een professionele, actieve en multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt centraal staat. Dit zorgt ervoor dat doelen voor de lange termijn worden nagestreefd.

Menu