Diëtetiek

Hieronder staat een greep uit de mogelijke medische indicaties om een afspraak te maken met de diëtist:

  • Hart en vaataandoeningen (zoals hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte)
  • Maag-, darm- en leverziekten (zoals chronische diarree, obstipatie, IBS, de ziekte van Crohn, Coeliakie, non-alcoholic-fatty-liver-disease)
  • Bloedglucosestoornissen (zoals diabetes mellitus, hypoglycemie)
  • COPD (chronic obstructive pulmonary diseases, verzamelnaam voor diffuse vernauwingen van de luchtwegen)
  • Overgewicht en ondergewicht (bij volwassenen en bij kinderen)
  • Neurologische aandoeningen (zoals jicht, MS, reumatoïde artritis)
  • Voedselovergevoeligheid (allergie en intolerantie)
  • Eetstoornissen
  • Sportvoeding
  • Aanvullende voedingen/dieetpreparaten (als er niet kan worden uitgekomen met een aangepaste voeding of andere dieetmaatregelen)

Een eerste bezoek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Hierin komen verschillende punten aan bod. Ten eerste een wederzijdse kennismaking. Vervolgens bespreek ik met u uw voedingspatroon, uw leefwerkomstandigheden en uiteraard uw wensen ten aanzien van de behandeling.
Aan de hand van deze gegevens stel ik in overleg met u een behandelplan en een voedings-/dieetadvies op.

Uw persoonlijke voedings-/dieetadvies wordt vervolgens uitgewerkt en naar uw huisadres opgestuurd.

Na het eerste consult kunnen vervolgconsulten worden ingepland. Een vervolgconsult duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. We bespreken dan uw ervaringen en ik zal u actief begeleiden bij het aanpassen, variëren en volhouden van uw nieuwe voedingspatroon. Daarnaast kan ik u praktische tips geven betreffende speciale gelegenheden, als uit eten gaan, feestjes en vakanties.